Skoči na glavno vsebino

Izbirne aktivnosti

Izbirne aktivnosti omogočajo uresničevanje naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljev

Zadovoljujejo lastne potrebe

  • izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in po lastni presoji,
  • razvijajo lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente;

Razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo h globljemu razumevanju.

Pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju in družbenem življenju.

Se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo.

Spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih.

Medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine:

  • prispevanje k medosebnim odnosom,
  • razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja,
  • navajanje na reševanje konfliktov,
  • vplivanje na soustvarjanje klime,
  • spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega dela.

Presegajo meje med obveznim in razširjenim programom.

Povezujejo teorijo s prakso.

Spoznavajo poklicne interese.

Spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in posledično možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja.

Lokostrelstvo

Lokostrelstvo

ABC gibanja

ABC gibanja

Ples

Ples

Gimnastika

Gimnastika

Gimnastika

Gimnastika

Španščina 1

Španščina 1

Šah

Šah

Projekti iz fizike in ekologije (9. razred)

Projekti iz fizike in ekologije (9. razred)

Šport (NIP)

Šport (NIP)

Ansambelska igra

Ansambelska igra

Organizmi v naravnem in umetnem okolju (7. razred)

Organizmi v naravnem in umetnem okolju (7. razred)

Poskusi v kemiji (9. razred)

Poskusi v kemiji (9. razred)

Gledališki klub

Gledališki klub

Urejanje besedil (7. razred)

Urejanje besedil (7. razred)

Računalniška omrežja (9. razred)

Računalniška omrežja (9. razred)

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Sodobna priprava hrane in načini prehranjevanja

Nemščina

Nemščina

Računalništvo

Računalništvo

Izbrani šport – odbojka (9. razred)

Izbrani šport – odbojka (9. razred)

Šport za zdravje (8. razred)

Šport za zdravje (8. razred)

Tehnika

Tehnika

Umetnost – Likovna ustvarjalnost

Umetnost – Likovna ustvarjalnost

Francoščina

Francoščina

Šport za sprostitev (7. razred)

Šport za sprostitev (7. razred)

Kemija v okolju (8. razred)

Kemija v okolju (8. razred)

Likovno snovanje

Likovno snovanje

Retorika (9. razred)

Retorika (9. razred)

Prežihova bralna značka

Prežihova bralna značka

Instrumentalna skupina

Instrumentalna skupina

Slavčki

Slavčki

Otroški pevski zbor

Otroški pevski zbor

Cici vesela šola

Cici vesela šola

Folklora

Folklora

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor

Oblike

Interesne dejavnosti (ID)

Interesne dejavnosti so organizirane zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole. Glavni namen teh dejavnosti je, da učencu omogočimo odkrivanje in razvijanje njihovih interesov. Usmerjamo ga k zdravemu in koristnemu preživaljanju prostega časa. Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno. Na ID se učlenci prijavijo v mesecu septembru sami v spletnih učilnicah za razredne ure.

Razširjeni program (RaP)

V šolskem letu 2018/2019 smo pričeli s šestletnim uvajanjem poskusa RaP na področju »Gibanje in zdravje za dobro psihično in fizično počutje«. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje. Na dejavnosti učence prijavijo starši v mesecu juniju preko spletne prijavnice.

Obvezni izbirni predmeti (OIP)

Osnovna šola zraven obveznih predmetov za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk OIP. Učenci izberejo dve ali tri ure OIP. OIP se ocenjujejo kot ostali predmeti in njihove zaključne ocene se vpisujejo v spričevala. Vsi OIP so enourni, razen tujih jezikov, ki so dvourni. Če učenec obiskuje glasbeno šolo, je lahko opravičen enega ali vseh OIP. Vem primeru starši posredujejo šoli pisno vlogo in potrdilo o vpisu najkasneje do konca meseca avgusta. Starši opravijo rangiranje ponujenih OIP za naslednje šolsko leto preko eAsistenta v mesecu maju. Spremembe, ki jih omogoča organizacija, so možne še v mesecu septembru, ureja pa jih svetovalna služba.

Neobvezni izbirni predmeti (NIP)

V sklopu NIP moramo obvezno ponuditi tudi pouk drugega tujega jezika, zato  v skladu z izdelano jezikovno politiko šole  učencem v okviru NIP ponujamo francoščino. NIP šola ponuja, učenci pa jih lahko izberejo ali jih ne izberejo. NIP se ocenjujejo kot obvezni predmeti in njihove zaključne ocene se vpisujejo v spričevala. Učenec lahko izbere največ 2 uri pouka NIP tedensko. Da vaš otrok ne bo preveč obremenjen s šolskimi obveznostmi, svetujemo, da izberete samo en NIP tedensko. Starši opravijo izbiro ponujenih NIP za naslednje šolsko leto preko eAsistenta v mesecu maju. Spremembe, ki jih omogoča organizacija, so možne še v mesecu septembru, ureja pa jih svetovalna služba.

Fakultativni pouk (FP)

Mestna občina Maribor zagotavlja sredstva za FP nemščine (3. – 6. razred) in računalništva (4. – 6. razred) in je za starše brezplačen. FP se ne ocenjuje. Na FP starši prijavijo otroke preko spletne prijavnice v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Izjemoma so spremebe spletne prijavnice možne še v mesecu septembru.

Tečajna oblika pouka (TO)

TO nemščine poteka v 1. in 2.razredu. Plačniki tečajne oblike pouka so starši in jo je mogoče poravnati v 10 mesečnih obrokih. TO se ne ocenjuje. Na TO starši prijavijo otroke preko spletne prijavnice v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto. Izjemoma so spremebe spletne prijavnice možne še v mesecu septembru.

Dogajalo se je 

Šport za sprostitev- bowling

Šport za sprostitev- bowling

Sedmošolci smo v centru Strike pri športu za sprostitev spoznali nov šport: bowlin  g. Imamo nekaj skoraj profesionalnih "bowlarjev", drugi pa bomo za laskav naziv "strikerja" še malo vadili. 🙂  

več...
Šport za sprostitev – plezanje

Šport za sprostitev – plezanje

Učenci, ki obiskujejo obvezni izbirni predmet Šport za sprostitev, svoje moči tokrat merijo na plezanju! Nov šport spoznavajo v plezalni šoli Akademskega planinskega društva Kozjak Maribor. Za nekatere popolnoma nova izkušnja dobro “meri“ njihove moči. [gallery...

več...
2. številka šolskega časopisa Info Polančiči

2. številka šolskega časopisa Info Polančiči

Izšla je druga številka šolskega časopisa. Ustvarjalci smo veseli pozitivnega odziva med bralci. Še bolj pa dejstva, da je veliko šolskih novinarjev, ki že v drugo sestavljate članke, intervjuje in ostale vsebine. Pridružili pa so se nam tudi novi novinarski...

več...
Šport za sprostitev

Šport za sprostitev

V petek, 2. 6. 2023, so učenci pri predmetu Šport za sprostitev preizkušali svoje sposobnosti v Pustolovskem parku Betnava. Najpogumnejši so preizkusili tudi najvišjo, črno progo!  

več...
RaP Pohodniški klub na Pečkah

RaP Pohodniški klub na Pečkah

V nedeljo, 23. 4. 2023, smo ujeli prekrasen dan za pohod. Pomlad, sveži zrak, gibanje za zdravje in prijetna družba. Imeli smo se super. Učiteljici Sabina in Vesna

več...
Info-polančiči

Info-polančiči

No, pa ga imamo! Šolski časopis namreč! Ideja je nastala pri RaP "Želim - naredim!". Čestitke članom in vsem ostalim, ki ste se pridružili pri oblikovanju časopisa. Ponosna sem na vas! Mentorica Sabina

več...
Pohod na Žavcarjev vrh

Pohod na Žavcarjev vrh

Krasna, že skoraj pomladna sobota, super družba članov RaP pohodniškega kluba, odličen borovničev zavihek in super razpoloženje - saj prepoznate vrh, drži, na Žavcarju smo bili!

več...
Poučni treking po Postojnski jami

Poučni treking po Postojnski jami

V soboto, 21. januarja 2023, so osmošolci obiskali Postojnsko jamo s posebnim namenom: poučni treking. Poučni treking vključuje oglede Postojnske jame ter manj znane dele Postojnskega jamskega sistema, kot so npr. Partizanski rov, Črno jamo, kraški gozd nad jamo,...

več...
Skupnostno okraševanje Maribora

Skupnostno okraševanje Maribora

V sredo, 30. 11. 2022, smo se odzvali povabilu društva Hiša! in zavoda Mars v projektu "Skupnostnega okraševanja Maribora", ki ga podpirata Mestna občina Maribor in JSKD. Pri Neobveznem izbirnem predmetu umetnost - likovno ustvarjanje smo izdelali zvončke iz filca in...

več...
Pohodniški RaP na Gorci ob Dnevu Maribora

Pohodniški RaP na Gorci ob Dnevu Maribora

Iz Malečnika na Gorco je kratek vzpon. Pohod skozi gozd v trdi temi pa čaroben in malce strašljiv. Še dobro, da smo prejeli naglavne lučke in da sta nas na vrhu segrela ogenj in koncert Pupe in Denisa.     [arnes_video...

več...
Dostopnost