Skoči na glavno vsebino

Šolski kader

Nagovor ravnatelja

»Ni dovolj imeti dobro pamet,
pomembno jo je dobro uporabljati.«
(René Descartes)

 

Dragi učenci, spoštovani starši, cenjeni kolektiv,

znan pregovor pravi, da so spremembe edina stalnica v življenju. Pridobili smo novo izkušnjo, saj se je v preteklem obdobju precej spremenil potek šolskega leta, ki je narekoval nove načine učenja in poučevanja ter prilagajanje vseh nas v procesu vzgoje in izobraževanja.

Kot nov ravnatelj šole sem se ob začetku koledarskega leta 2022 priključil učeči skupnosti učencev pod visoko motiviranim in strokovnim pedagoškim zborom učiteljev in drugih strokovnih delavcev, kjer pa imajo svojo nepogrešljivo vlogo prav vsi zaposleni sodelavci na šoli.

Tudi novo šolsko leto bo prineslo nekaj kadrovskih sprememb, saj se od nekaterih sodelavcev poslavljamo, ob tem pa izrekamo dobrodošlico novim.

Verjamem, da bo novo šolsko leto potekalo po ustaljenih tirnicah, želimo si odprte šolske učilnice. Želimo nadaljevati z izkušnjo samostojnega in sodelovalnega učenja, kritičnega razmišljanja, vseživljenjskega učenja, komunikacije v živo.

Še nadalje si bomo prizadevali s kakovostnim pedagoškim delom upravičevati pridobljene nazive izvedenih projektov. Ponovno se bomo prijavili na projekte iz programa ERASMUS, ob tem pa smo še posebej ponosni na zadnji pridobljeni naziv ‘Digitalna šola’.

Še zadnjič bomo pouk obogatili s poskusom projekta razširjenega programa v osnovni šoli – RaP.

Ker želimo nameniti več pozornosti zdravemu telesnemu, čustvenemu, kognitivnemu in socialnemu razvoju ter dobremu počutju, bomo posodobili trim kabinet, opravili nekaj vzdrževalnih del v učilnicah ter pričeli z resnim premislekom o ureditvi učilnice na prostem.

                                                                                                    Bojan Mlaj, ravnatelj

Vodstvo in uprava

Učitelji

Svetovalna služba

Tehnično osebje

Kuhinja

Knjižnica

Dostopnost