Skoči na glavno vsebino

Predmet dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti. Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje učenci poglabljajo tudi tako, da spoznavajo likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje. Ustvarjajo na različnih lokacijah in okolju (v šoli, v parku, v mestu, galeriji …) ter sodelujejo v natečajih in projektih. Spoznavajo bodo različne tehnike in materiale skozi katere se bodo izražali.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljico pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Likovno snovanje I.  (7. razred)

Učenec se nauči in spozna:

 • linearne elemente in kompozicijska načela,
 • linearne elemente in prikazovanje materialnosti površin,
 • pisano, tiskano pisavo in risbo,
 • komponiranje barvnih ploskev in njihovo mehko učinkovanje,
 • komponiranje barvnih ploskev in njihovo trdo učinkovanje,
 • modo,
 • kiparske elemente.

 

Likovno snovanje II. (8. razred)

Učenec s nauči in spozna:

 • likovni prostor,
 • vidno (vizualno) ravnovesje na risbi,
 • nastanek črte z gibanjem točke,
 • glasbo kot likovni motiv,
 • umetniško grafiko,
 • uporabno (industrijsko) grafiko,
 • umetnost oblikovanja prostora,
 • kombinirana likovna področja.

Izbira predmeta ni vezana na predhodno izbiro predmeta Likovno snovanje I.

 

Likovno snovanje III. (9. razred)

Učenec se nauči in spozna:

 • zlati rez,
 • obrnjeno perspektivo, aspektivo, anamorfozo,
 • kip in ambient,
 • načrtovanje prostorskih sprememb v domačem kraju,
 • vizualna sporočila in likovne vsebine,
 • vizualne medije.

Izbira predmeta ni vezana na predhodno izbiro predmeta Likovno snovanje I. oz. II.

Veščine

Objavljeno

9. 12. 2021

Dostopnost