Skoči na glavno vsebino
Gradimo prijateljstvo

Gradimo prijateljstvo

Projekt je namenjen učencem 1. in 3. VIO. Z njim želimo vzpodbuditi prijateljevanje med mlajšimi in starejšimi učenci. Starejši učenci tako prevzamejo skrb za svoje mlajše prijatelje in jim pomagajo, da lažje prebrodijo prve šolske dneve in mesece. V ta namen pripravljamo tudi skupna druženja v pedagoških delavnicah.

SIO 2020

SIO 2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bodo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

e-Šolstvo in e-Razvojni tim

e-Šolstvo in e-Razvojni tim

V okviru projekta e-Šolstvo smo na šoli oblikovali e-Razvojni tim, kateri neprestano skrbi za informatizacijo, razvoj strategije in prepoznavnost šole.

Osnovne naloge tima so:
 • Celostna grafična podoba šole
 • Elektronske evidence
 • Odnosi z javnostmi, komunikacija med učitelji, z učenci in starši
Tim sestavljajo:
 • Boris Volarič (računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, vodja tima)
 • Brigita Smogavec (ravnateljica)
 • Bojana Peruš Marušič (pomočnica ravnateljice)
 • Helena Konšak (predstavnica učiteljev 1. VIO)
 • Jadranka Čopi (predstavnica učiteljev 2. VIO)
 • Mladen Tancer (predstavnik učiteljev 3. VIO)
 • Žarko Jan (skrbnik video podobe)
 • Stojan Berlič (skrbnik foto podobe)

V okviru tima smo oblikovali tudi skupino za pomoč uporabnikom, ki pomaga učiteljem in učencem pri uporabi informacijsko – komunikacijske opreme ter njeno pravilno delovanje.

Skupino sestavljajo:
 • Žarko Jan
 • Mladen Tancer
 • Stojan Berlič
 • Boris Volarič
UNESCO šola

UNESCO šola

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (v angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) je bila ustanovljena leta 1945 kot specializirana agencija OZN. UNESCO deluje na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, kulturne in naravne dediščine, komunikacij in informacij. Prav tako prispeva k izgradnji miru, izkoreninjanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu.

UNESCO šole si prizadevamo, da bi imeli učenci in njihovi učitelji pozitiven odnos do naravne in kulture dediščine. Glavne tematike, s katerimi se ukvarjamo, je iskanje rešitev svetovnih problemov, človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje, medkulturno učenje, reševanje okoljskih problemov ter vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

DELORSOVI STEBRI za 21. stoletje, ki zavezujejo vse članice UNESCO ASP-net, so:
 1. Učiti se, da bi vedeli.
 2. Učiti se, da bi znali delati.
 3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
 4. Učiti se biti.
Vizija Unesco šol je prizadevati si za:
 • pogoje, v katerih bomo dosegli visoke standarde znanja,
 • pogoje, v katerih se bo vsak posameznik bolje in hitreje učil,
 • razvijanje strpnosti
 • ničelna toleranca do agresije
 • multimedijski način poučevanja
 • udeležba v UNESCO projektih.. Učenci sodelujejo v nacionalnih ASP net projektih Unescovih šol.

Unesco kordinatorica na šoli je Helena Konšak.

Dostopnost