Skoči na glavno vsebino

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (v angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – UNESCO) je bila ustanovljena leta 1945 kot specializirana agencija OZN. UNESCO deluje na področjih izobraževanja, znanosti, kulture, kulturne in naravne dediščine, komunikacij in informacij. Prav tako prispeva k izgradnji miru, izkoreninjanju revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu dialogu.

UNESCO šole si prizadevamo, da bi imeli učenci in njihovi učitelji pozitiven odnos do naravne in kulture dediščine. Glavne tematike, s katerimi se ukvarjamo, je iskanje rešitev svetovnih problemov, človekove pravice, demokracija, strpnost, sodelovanje, medkulturno učenje, reševanje okoljskih problemov ter vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj.

DELORSOVI STEBRI za 21. stoletje, ki zavezujejo vse članice UNESCO ASP-net, so:
  1. Učiti se, da bi vedeli.
  2. Učiti se, da bi znali delati.
  3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj.
  4. Učiti se biti.
Vizija Unesco šol je prizadevati si za:
  • pogoje, v katerih bomo dosegli visoke standarde znanja,
  • pogoje, v katerih se bo vsak posameznik bolje in hitreje učil,
  • razvijanje strpnosti
  • ničelna toleranca do agresije
  • multimedijski način poučevanja
  • udeležba v UNESCO projektih.. Učenci sodelujejo v nacionalnih ASP net projektih Unescovih šol.

Unesco kordinatorica na šoli je Helena Konšak.

Dostopnost