Skoči na glavno vsebino

Svet staršev OŠBP

Aktiv sveta staršev

Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol (ASSMOŠ)

V Sloveniji so Sveti staršev praviloma organizirani v regionalne aktive. Za šole na območju Maribora je vzpostavljen Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol.

Aktiv svetov staršev mariborskih osnovnih šol sestavljajo predsedniki svetov staršev ali imenovani predstavniki.

Naloga Aktiva je spodbujati pozitivno sodelovanje in spoštovanje med starši in vsemi, ki sooblikujejo učni proces in šolsko okolje naših otrok. Z izmenjavo izkušenj in dobrih praks skupno rešujemo probleme, ki se nanašajo na izobraževanje in vzgojo otrok, predvsem pa posredujemo skupno mnenje staršev nacionalni Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije.

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS)

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je prostovoljna, nepoklicna, nevladna, nestrankarska, svetovnonazorsko neopredeljena, neodvisna in neprofitna organizacija Svetov staršev, ki organizirano uresničujejo skupne interese staršev in otrok na področju vzgoje in izobraževanja.

Osnovni namen ustanovitve ZASSS je promovirati aktivno vlogo staršev ter utrditi njihovo soudeležbo enakopravnega subjekta v vzgojno-izobraževalnem sistemu in s tem prispevati k izboljšanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa na vseh institucionalnih nivojih.

ZASSS je član Evropske starševske organizacije (European Parents’ Association – EPA).

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

Dostopnost