Skoči na glavno vsebino

Predmet se izvaja se v 7., 8., in 9. razredu eno uro tedensko.

Cilji in kompetence:

  • Učenci obvladajo temeljno tehniko petja in igranja glasbil (lastna, Orffova, ljudska, elektronska ali posamezna klasična glasbila),
  • izvedejo lastno glasbeno ali z glasbo povezano predstavo (pravljica, muzikal),
  • oblikujejo lastne spremljave na dano besedno ali melodično vsebino,
  • improvizirajo ritmične in melodične vsebine.

Ocenjevanje: aktivna udeležba, poznajo organizacijo, vsebino dejavnosti, vrednotimo napredek v igranju glasbil ali petju in oblikovanju lastnih ritmičnih in melodičnih vzorcev.

Veščine

Objavljeno

12. 5. 2022

Dostopnost