Skoči na glavno vsebino

Učenci lahko v skladu s Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti pridobijo status športnika oziroma status mladega umetnika.

Starši, ki želite, da vaš otrok pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika, izpolnite Obrazec za status športnika.

Starši, ki želite, da vaš otrok pridobi status mladega perspektivnega ali vrhunskega umetnika, izpolnite Obrazec za status kulturnika.

Posebej bodite pozorni na vse potrebne priloge k posameznemu obrazcu.
Status športnika oziroma umetnika podeli ravnatelj s sklepom.

Dostopnost