Skoči na glavno vsebino

Hospitacijska šola

Strnjena pedagoška praksa je sestavni del študijskih programov in jo študenti opravljajo v šoli. S spremljanjem in opazovanjem življenja in dela v šoli spoznavajo značilnosti vzgojno-izobraževalnega dela. S sistematičnim opazovanjem (hospitacije) in izvajanjem (nastopi) pouka spoznavajo neposredno delo z učenci, pridobivajo praktične izkušnje in z aplikacijo v praksi bogatijo tudi teoretsko znanje.

Študenti spoznajo organiziranost šole, pedagoško dokumentacijo, delovne programe, vzgojno-izobraževalne programe, zlasti programe predmetov svoje študijske smeri. Na izvajanje konkretnih nalog se morajo dobro pripraviti, pri čemer se opirajo na lastno znanje, strokovno literaturo in mentorjeve nasvete. Študentom omogočamo, da pouk pripravijo in izvedejo strokovno korektno in samostojno. Študentje prvih letnikov opravljajo opazovalno prakso.

Na naši šoli lahko opravljajo prakso študentje PeF, FF in FNM.

Po končanem študiju mora vsak diplomant, ki želi poučevati v mreži javnega šolstva opraviti strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja. Eden od pogojev za pristop k strokovnemu izpitu je uspešno opravljeno pripravništvo. Na naši šoli vsako leto omogočamo opravljanje več pripravnikom na različnih strokovnih področjih.

 

Dostopnost