Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in povezovanje znanj, pridobljenih pri posameznih predmetih in predmetnih področjih, uporabljanje teh znanj in njihovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju.

Kulturni dnevi

Prepletanje jezikovnih, družboslovnih in umetnostnih področij. Povezovanje naravnih in družbenih vrednot.

Tehniški dnevi

Raziskovanje, razvoj rešitev in njihovo preverjanje v praksi. Tako se lotimo vsakega tehničnega problema.

Naravoslovni dnevi

Teoretično znanje naravoslovnih predmetov poskusimo v praksi. Za razvoj kritičnega mišljenja in raziskovalnih metod.

Športni dnevi

Spoznavanje in preizkušanje različnih vrst športov. Za razvedrilo, sprostitev in pridobivanje športnih navad.

Dogajalo se je 

Obisk Muzeja narodne osvoboditve Maribor

Obisk Muzeja narodne osvoboditve Maribor

Včeraj, 19. februarja 2024, so učenci 5. razredov imeli naravoslovni dan, ki je bil izjemno poučen in zanimiv. Obiskali so Muzej narodne osvoboditve Maribor, kjer so se udeležili raznolikih delavnic na temo strpnosti. Skozi pogovore so razpravljali o vojnah, pomeni...

več...
Baletna pravljica Kekec

Baletna pravljica Kekec

Spoštovani starši! Učenci prvih treh razredov si bodo v petek, 7. 1. 2022,  ob 12. uri ogledali baletno pravljico Kekec v SNG Maribor. V šolo se vrnejo predvidoma ob 13.30, ko bodo učenci pojedli kosilo in nadaljevali z načrtovanimi dejavnostmi v oddelku podaljšanega...

več...
8-šolci na tehniškem dnevu v FabLabu

8-šolci na tehniškem dnevu v FabLabu

V sredo, 23. 12. 2020, so se naši 8-šolci letos že 5 leto zapored odpravili na tehniški dan v FabLab Maribor, kjer so spoznavali delovanje CNC strojev in postopke digitalne fabrikacije. Ker zaradi izvajanja pouka na daljavo tehniškega dneva nismo mogli izvesti v živo...

več...
Dostopnost