Šolska knjižnica

Šolska knjižnica Osnovne šole bratov Polančičev je interna knjižnica. Delovanje knjižnice in čitalnice je časovno usklajeno s šolskim urnikom. Knjižnica je odprta vsak dan od 7.30 do 14.00 in posreduje gradiva učiteljem in učencem naše šole. Podpira vzgojno-izobraževalno delo v šoli ter razvija in dopolnjuje delo, ki poteka na podlagi učnega programa.

Strokovne sodelavce oskrbuje z ustrezno literaturo na njihovem predmetnem področju. Učencem je v pomoč pri domačem branju, bralni znački, pri iskanju informacij, ki so dostopne preko interneta ter zbiranju gradiv, potrebnega za izdelavo referatov, raziskovalnih in seminarskih nalog.

V knjižnici lahko uporabniki prebirajo revije, pregledujejo enciklopedije, uporabljajo slovarje, slovenski pravopis, na voljo pa so tudi leksikoni. Šolska knjižnica ima poleg knjižničnega fonda tudi učbeniški sklad.

Izposojenih knjig si učenci ne izmenjujejo in izposojajo med sabo.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo je učenec dolžen nadomestiti z novim identičnim gradivom oz. po dogovoru s knjižničarko.

Šolska knjižničarka je  mag. Diana Tavčar Ročenovič.

Učbeniški sklad 

Na OŠ bratov Polančičev je organiziran učbeniški sklad.

Diana Tavčar Ročenovič

knjižničarka

Objave

Projekt “Rastem s knjigo”

Projekt “Rastem s knjigo”

V okviru nacionalnega projekta »Rastem s knjigo« so učenci sedmih razredov v sredo, 7. 12. 2022, obiskali Mariborsko knjižnico. Šolarje želijo motivirati k branju slovenskih avtorjev mladinskega leposlovja in spodbuditi njihovo obiskovanje splošnih knjižnic. V dar so...

več...
Bralni maraton

Bralni maraton

Učenci Liam Kraner, Filip Lev Židanik in Lucija Centner Žiger so sodelovali na že dvajsetem Bralnem maratonu na Trgu svobode. Gost letošnjega maratona je bil mariborski vsestranski ustvarjalec Borut Gombač. Liam je recitiral pesem Toneta Pavčka, Filip Lev je...

več...
Dostopnost