Za učence 1. triletja so učna gradiva (delovni zvezki in učbeniki) zastonj. Njihovo nabavo, za katero poskrbi šola, financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Starši sami nabavite le potrebščine. Delovne zvezke in potrebščine od 4. do 9. razreda kupite...

več...