Skoči na glavno vsebino

Umetnost – Likovna ustvarjalnost

, ,

NIP Umetnost – Likovna ustvarjalnost dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne umetnosti. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Vsebine predmeta so po posameznih likovnih področij zasnovane na temeljnih likovnih pojmih, ki jih učenec usvaja in nadgrajuje glede na svoj potencial. Svoje znanje učenci poglabljajo tudi tako, da spoznavajo likovna dela umetnikov. Ustvarjajo na različnih lokacijah in okolju (v šoli, v parku, v mestu, galeriji …) ter sodelujejo v natečajih in projektih. Spoznavajo različne tehnike in materiale skozi katere se izražajo, jih med seboj kombinirali ter tako spoznali nove razsežnosti ustvarjanja.

Pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja in razumevanje sodobne vizualne komunikacije.

Predmet se izvaja v blok uri (90 minut) na 14 dni.

Veščine

Objavljeno

9. 12. 2021

Dostopnost