V primeru, da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika brez predhodne objave.

* V jedeh, označenih z zvezdico, je uporabljeno ekološko živilo. Označevanje ekoloških živil na jedilniku je v skladu s pogoji označevanja ekoloških živil Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

** Živila lokalne pridelave so vključena glede na sezonsko ponudbo in so označena z dvema zvezdicama.

Katalog vsebovanih alergenov v živilih/jedeh je izobešen v jedilnici in na oglasni deski na vhodu šole. Dietne obroke za učence z medicinsko indicirano dieto se pripravljajo ločeno in v skladu z internimi navodili.

Ob sadju, ki je na jedilniku in ga učenci prejmejo ob obroku, je vsak dan na voljo še različno sadje v košari v šolski jedilnici.

Pri kosilu je v solatnem baru na voljo več vrst zelenjave ter stročnice.

Dostopnost