Skoči na glavno vsebino

Učitelji

Učitelji so dosegljivi preko šolskih elektronskih naslovov ali v času dopoldanskih pogovornih ur preko telefonskih številk v njihovih kabinetih.

Prosimo, da se za osebni obisk na dopodanskih pogovornih urah predhodno najavite pri posameznem učitelju.

Popoldanske pogovorne ure so načeloma vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 17. uri. Točne termine pogovornih ur in roditeljsih sestankov najdete v koledarju na desni.

Koledar popoldanskih pogovornih ur in roditeljskih sestankov

Strokovni aktiv 1. VIO

Barbara Blažič (2. a)

učiteljica razrednega pouka

barbara.blazic@osbp.si
  +386 2 25 05 161
Ponedeljek – 11.10

Klavdija Burazer (1. a)

druga strokovna delavka - vzgojiteljica v 1. razredu in učiteljica OPB

klavdija.burazer@osbp.si
  +386 2 25 05 146
Ponedeljek – 11.10

Andreja Žgajner (3. a)

učiteljica razrednega pouka

andreja.zgajner@osbp.si
  +386 2 25 05 146
Četrtek – 10.20

Polona Legvart (2. b)

učiteljica razrednega pouka

polona.legvart@osbp.si
  +386 2 25 05 161
Torek – 12.00

Rosvita Domajnko (1. b)

druga strokovna delavka - vzgojiteljica v 1. razredu in učiteljica OPB

rosvita.domajnko@osbp.si
  +386 2 25 05 146
Torek – 11.10

Alenka Škerbinek (3. b)

učiteljica razrednega pouka

alenka.skerbinek@osbp.si
  +386 2 25 05 161

Četrtek – 11.10

Tea Bratovčak (2. c)

učiteljica razrednega pouka

tea.bratovcak@osbp.si
  +386 2 25 05 162
sreda – 10.20

Simona Mlaker Šušek (1. a)

učiteljica razrednega pouka

simona.mlaker-susek@osbp.si
  +386 2 25 05 162
Ponedeljek – 12.00

Helena Konšak (1. b)

učiteljica razrednega pouka

helena.konsak@osbp.si
  +386 2 25 05 162
Pondeljek – 12.00

Strokovni aktiv učiteljev 4. in 5. razreda

Mojca Maričnik (4. a)

učiteljica razrednega pouka

mojca.maricnik@osbp.si
  +386 2 25 05 153
Četrtek – 9.10

Andrej Kosednar (5. c)

učitelj razrednega pouka

andrej.kosednar@osbp.si
  +386 2 25 05 168

Torek – 11.10

Jadranka Čopi (4. b)

učiteljica razrednega pouka

jadranka.copi@osbp.si
  +386 2 25 05 153
Torek – 10.20

Mojca Vrtin

učiteljica angleškega jezika

Janja Golob (5. a)

učiteljica razrednega pouka in OPB

janja.golob@osbp.si
  +386 2 25 05 168
Petek – 10.20

Tamara Cunk (5.b)

učiteljica razrednega pouka in OPB

tamara.cunk@osbp.si
  +386 2 25 05 168
Petek – 10.20

Strokovni aktiv humanističnih predmetov

Stojan Berlič

učitelj geografije in DKE

stojan.berlic@osbp.si
  +386 2 25 05 157
Četrtek – 10.20

Petra Gobec

učiteljica glasbene umetnosti

petra.gobec@osbp.si
  +386 2 25 05 154
Ponedeljek – 9.10

Nina Steinbacher

učiteljica zgodovine in biologije

nina.steinbacher@osbp.si
  +386 2 25 05 157
Petek – 12.00

Janja Jozelj Gotlih

učiteljica tehnike in tehnologije ter gospodinjstva

janja.jozelj-gotlih@osbp.si
  +386 2 25 05 157
Četrtek – 11.10

Sabina Golež

učiteljica likovne umetnosti in OPB

sabina.golez@osbp.si
  +386 2 25 05 150
Četrtek – 12.00

Strokovni aktiv naravoslovno-tehniških predmetov

Nuša Bezek

učiteljica naravoslovja, biologije in OPB

nusa.bezek@osbp.si
  +386 2 25 05 158
Torek – 10.20

Sandra Kelemina

učiteljica matematike, tehnike, računalništva in OPB

sandra.kelemina@osbp.si
  +386 2 25 05 166
Četrtek – 11.10

Viktorija Zupanec

učiteljica slovenskega jezika, gospodinjstva in OPB

viktorija.zupanec@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Torek – 10.20

Boris Volarič

učitelj tehnike in tehnologije ter računalništva

boris.volaric@osbp.si
  +386 2 25 05 166
Petek – 10.20

Kaja Križan

učiteljica računalništva in matematike

kaja.krizan@osbp.si
  +386 2 25 05 166
Petek – 10.20

Mladen Tancer

učitelj fizike in matematike

mladen.tancer@osbp.si
  +386 2 25 05 167
Petek – 12.00

Romana Tancer

učiteljica biologije, kemije in naravoslovja

romana.tancer@osbp.si
  +386 2 25 05 158
Četrtek – 12.00

Janja Jozelj Gotlih

učiteljica tehnike in tehnologije ter gospodinjstva

janja.jozelj-gotlih@osbp.si
  +386 2 25 05 157
Četrtek – 11.10

Nina Steinbacher

učiteljica zgodovine in biologije

nina.steinbacher@osbp.si
  +386 2 25 05 157
Petek – 12.00

Strokovni aktiv matematikov

Tina Kos

učiteljica matematike

tina.kos@osbp.si
  +386 2 25 05 158
Sreda – 10.20

Sandra Kelemina

učiteljica matematike, tehnike, računalništva in OPB

sandra.kelemina@osbp.si
  +386 2 25 05 166
Četrtek – 11.10

Kaja Križan

učiteljica računalništva in matematike

kaja.krizan@osbp.si
  +386 2 25 05 166
Petek – 10.20

Nada Potočnik

učiteljica matematike

nada.potocnik@osbp.si
  +386 2 25 05 167
Sreda – 11.10

Mladen Tancer

učitelj fizike in matematike

mladen.tancer@osbp.si
  +386 2 25 05 167
Petek – 12.00

Strokovni aktiv slovenistov

Jure Cvetek

učitelj slovenskega jezika in OPB

jure.cvetek@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Petek – 11.10

Viktorija Zupanec

učiteljica slovenskega jezika, gospodinjstva in OPB

viktorija.zupanec@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Torek – 10.20

Tanja Gobar

učiteljica slovenskega jezika

tanja.gobar@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Ponedeljek – 10.20

Nuša Robič

učiteljica angleškega in slovenskega jezika

nusa.robic@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Torek – 8.20

Ana Perović

učiteljica slovenskega in angleškega jezika

ana.perovic@osbp.si
  +386 2 25 05 164
Petek – 11.10

Anka Vidmar

učiteljica slovenskega in nemškega jezika in OPB

Strokovni aktiv tujih jezikov

Ana Meglič

učiteljica angleškega in nemškega jezika

ana.meglic@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Petek – 9.10

Klavdija Gredin

učiteljica nemškega jezika in OPB

klavdija.gredin@osbp.si
  +386 2 25 05 164
Sreda – 9.10

Vesna Selinšek Jahić

učiteljica francoskega jezika in OPB

Polona Paulič Podstenšek

učiteljica angleškega jezika

polona.paulic-podstensek@osbp.si
  +386 2 25 05 164
Četrtek – 12.00

Jasmina Šisernik

učiteljica angleškega in nemškega jezika

jasmina.sisernik@osbp.si
  +386 2 25 05 164
Petek – 9.10

Nuša Robič

učiteljica angleškega in slovenskega jezika

nusa.robic@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Torek – 8.20

Ana Perović

učiteljica slovenskega in angleškega jezika

ana.perovic@osbp.si
  +386 2 25 05 164
Petek – 11.10

Anka Vidmar

učiteljica slovenskega in nemškega jezika in OPB

Mojca Vrtin

učiteljica angleškega jezika

Strokovni aktiv športa

Nina Lacković

učiteljica športa

nina.lackovic@osbp.si
  +386 2 25 05 151
Sreda – 12.10

Matija Žlender

učitelj športa in OPB

matija.zlender@osbp.si

  +386 2 25 05 151

Petek – 9.10

Dora Skorobrijin

učiteljica športa

dora.skorobrijin@osbp.si

  +386 2 25 05 151

Četrtek – 12.00

Strokovni aktiv podaljšanega bivanja

Nuša Bezek

učiteljica naravoslovja, biologije in OPB

nusa.bezek@osbp.si
  +386 2 25 05 158
Torek – 10.20

Rosvita Domajnko

druga strokovna delavka - vzgojiteljica v 1. razredu in učiteljica OPB

rosvita.domajnko@osbp.si
  +386 2 25 05 146
Torek – 11.10

Mojca Praček

učiteljica OPB

mojca.pracek@osbp.si
Sreda – 12.00

Klavdija Gredin

učiteljica nemškega jezika in OPB

klavdija.gredin@osbp.si
  +386 2 25 05 164
Sreda – 9.10

Tjaša Brumen

učiteljica OPB

tjasa.brumen@osbp.si
Torek – 9.10

Klavdija Burazer

druga strokovna delavka - vzgojiteljica v 1. razredu in učiteljica OPB

klavdija.burazer@osbp.si
  +386 2 25 05 146
Ponedeljek- 11.10

Sabina Golež

učiteljica likovne umetnosti in OPB

sabina.golez@osbp.si
  +386 2 25 05 150
Četrtek – 12.00

Vesna Selinšek Jahić

učiteljica francoskega jezika in OPB

Matija Žlender

učitelj športa in OPB

matija.zlender@osbp.si

  +386 2 25 05 151

Petek – 9.10

Vesna Rauter

učiteljica OPB

vesna.rauter@osbp.si
Petek – 8.20

Tamara Cunk

učiteljica razrednega pouka in OPB

tamara.cunk@osbp.si
  +386 2 25 05 168
Petek – 10.20

Janja Golob

učiteljica razrednega pouka in OPB

janja.golob@osbp.si
  +386 2 25 05 168
Petek – 10.20

Maja Mežnarić

učiteljica OPB

Maja Vajzman

učiteljica OPB

maja.vajzman@osbp.si
Četrtek – 10.20

Jure Cvetek

učitelj slovenskega jezika in OPB

jure.cvetek@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Petek – 11.10

Anka Vidmar

učiteljica slovenskega in nemškega jezika in OPB

Sandra Kelemina

učiteljica matematike, tehnike, računalništva in OPB

sandra.kelemina@osbp.si
  +386 2 25 05 166
Četrtek – 11.10

Viktorija Zupanec

učiteljica slovenskega jezika, gospodinjstva in OPB

viktorija.zupanec@osbp.si
  +386 2 25 05 165
Torek – 10.20

Dostopnost