Bili smo Polančiči

Vasja Samec

Vasja SamecUčenec OŠ Antona Aškerca 1957–1963

Ne vem prav zagotovo, ali se smem danes sploh pohvaliti, da sem bil v prvi generaciji osemletke. Kar težko nam je bilo, takratnim 1. c-jevcem, saj smo se morali že po enem letu razbiti na več šol. Potem pa je osemletno osnovno šolstvo, na srečo, ostalo vse do »fantastičnega novodobja«.

Več


SNG 22Ne šest, sedem milijonov se jih je zbralo v zaklonišču Metalne, kjer je na ogled instalacija, ki opominja. Opominja tako, kot celotna prireditev, da je sreča v nasmehu, v drobnem trenutku, v prijateljstvu, v druženju, v svobodi in v ohranjanju vsega, kar šteje. Ja, smo skrivoma obrisale oči in si zaželele, da se vojna ne bi več nikoli zgodila in da se neha tam, kjer te sreče nimajo.